Zákaznicka podpora:

Mgr. Janka Lacková
+421 905 203 877
lackova@mvacademy.sk

Mgr. Lenka Terpak
+421 901 709 331
terpak@mvacademy.sk

Organizátori:

MVA Slovakia s.r.o.
Pluhová 40/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 47 368 951 DIČ: 2023837420 IČ DPH: SK 2023837420

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK9802000000003171743953